این سایت شما را با کشور نیجریه آشنا می‌کند. شما می‌توانید در این سایت با جاذبه‌های فرهنگی ، طبیعی و صنایع دستی این کشور آشنا شوید. از طریق این سایت می‌توان به اطلاعاتی در زمینه‌ی موقعیت جغرافیایی این کشور ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم آن دست پیدا کرد. این سایت شما را با پارک‌های طبیعی این کشور آشنا می‌کند و توسط موتور جستجوگر این قسمت می‌توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت اطلاعات کاملی درباره‌ی مساحت ، جمعیت و سایر خصوصیات کشور نیجریه به‌دست آورند.