> مرکز تجارت الکترونیکی کشور (شتاب)
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.shetaab.ir
عنوان انگليسى e-commerce
عنوان فارسى مرکز تجارت الکترونیکی کشور (شتاب)
توضيحات همه با shetaab کار دارند

مرکز تجارت الکترونیکی کشور «شتاب» یک بازار تجاری الکترونیکی ملی و بین‌المللی با قابلیت‌های استثنایی برای رونق تجارت ایرانیان است. با راه‌اندازی بخشهای عربی و انگلیسی شتاب، تجارت خارجی و مبادلات با کشورهای همسایه نیز گسترش می‌یابد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader