این سایت مربوط به اتحادیه‌ی فوتبال در امریکا می‌باشد که حیطه‌ی فعالیت آن در مناطق شمالی ، مرکزی و هم‌چنین کانادا می‌باشد. این مرکز یکی از ۶ نمایندگی فعال فیفا در جهان به‌شمار می‌آید و بر تمام مسابقه‌های فوتبال برگزار شده در این کشور نظارت می‌نماید. این اتحادیه ترکیبی از ۳۸ انجمن بین‌المللی فوتبال در سطح کانادا از سورینام تا مناطق جنوبی آن می‌باشد. این سازمان به سامان‌دهی مسابقه‌های منطقه‌ای پرداخته ، مطالب فنی و اجرایی مربوط به این ورزش را آموزش می‌دهد و به اجرای فوتبال با در نظر گرفتن میزان سرمایه و حمایت‌های مالی منطقه‌ای می‌پردازد. هدف اصلی این اتحادیه اداره‌ی هر چه بهتر مسابقه‌های جام جهانی فیفا ، جام جهانی بانوان فیفا ، مسابقات قهرمانی جهانی فیفا در رده‌های سنی جوانان ، فوتبال ساحلی و فوتبال سالنی می‌باشد. از جمله امکانات دیگر موجود در این سایت می‌توان به برنامه‌ی زمان‌بندی مسابقات و رویدادهای ورزشی این رشته و لینک‌های مربوطه اشاره نمود.