> هرس ابزار
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.haras.ir
عنوان انگليسى haras
عنوان فارسى هرس ابزار
توضيحات هرس، پرتالی علمی و تخصصی است که در آن علوم کشاورزی، صنایع غذایی، دامی، خدمات شهری و محیط زیست توسط متخصصین و علاقه مندان در این رشته ها در محیطی ساده مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
انجام امور مطالعاتی در زمینه های کشاورزی . منابع طبیعی . باغات و فروش ادوات باغبانی ماشینهای منابع طبیعی جنگل و جنگل کاری
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader