تقسیم بندی کتب کتابخانه در 6 موضوع کلی فرمایشات، زندگانی حضرت علی (ع)، فضائل و مناقب حضرت، امامت، شیعه و غدیر