آفتاب
نشانى اينترنتى http://pcforum.ir
عنوان انگليسى PCForum
عنوان فارسى انجمن های تخصصی کامپیوتر و اینترنت
توضيحات بحث و تبادل نظر در مورد کامپیوتر و اینترنت و تکنولوژی و برنامه نویسی و ... در انجمن های تخصصی و عمومی کامپیوتر و اینترنت
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader