شـرکت مهندسی رامیـارگسترش تهـران با بهره گیری از مهندسین مجرب ، تکنسینها و کادر فنی با تجربه و نیـز بهـره گیـری از دانش روز و آخرین تکنولـوژی و استانداردهای بین المللی ( ISO ،FEM ، DIN ، CMAA ، BS ) خدمات فنی و مهندسی خـود را در زمینـه های طـراحی ، ساخت ، نصب و راه انـدازی جرثقیـل های سقفی ، دروازه ای ، بازوئـی وضـد انفجـار ارائـه می نمایـد . <br /> ● شرکت مهندسی رامیـار گسترش تهـران با بهره گیری ازدانش و تکنولـوژی و استانداردهای به روز دنیا از شـرکتهـای مهمـی همچـون ABUS ، KITO ، PODEM جهت این مهـم استفاده می نمایـد و همچنین دارای نماینـدگی فـروش جـرثقیلهـای ABUS ( آلمان ) ، KITO ( ژاپن ) ، PODEM ( بلغارستان ) می بـاشـد .<br /> ● 1 – سهیـل میـراب زاده فوق لیسانس ، تخصص : طـراحی و ساخت 2 – محمد احمدی 3 – داریـوش هـدایتی لیسانس مکانیک ، تخصص : طـراحی و ساخت 4 – فرشید نجفی5 – مهندس طـراح : 4 نفـر 6 – کارشناس طـرح وبرنامه ریزی : 3 نفـر 7 – تکنسین وکارگـر های ماهـر : 30 نفـر(پیمان کار) 8 – تکنسین وکارگر ماهـر نصب : 20 نفـر(پیمان کار) 9 – مهندس بـرق والکترونیک : 5 نفـر 10– طراحی و نقشه کشی با اتوکـد : 4 نفـر<br /> ● مشخصات کارگاه و ماشین ابـزار و تجهیزات آماده بکار : مساحت کـل : 10000 متـر مـربع مساحت سالنها : 1050 متـر مـربع مساحت انبـار : 40 متـر مـربع مساحت دفتـر : 50 متـر مـربع یک شاسی به ابعـاد : عـرض : 1،2 متـر و طـول 24 متـر دو دستگاه برش اتوماتیک ریلی به طـول 2 متـر ده دستگاه رکتی فایـر 600 آمپـر هشت دستگاه دینام جـوش یک دستگاه دریـل رادیـال یک دستگاه اره لنـگ یک دستگاه اره آتشـی یک دستگاه کمپر سوربـاد شش دستگاه دریـل مگنت دستگاه تـراش