موسسه آموزشی امام حسین (ع) در سومین گام خود در سال تحصیلی 1382 به منظور ارائه خدمات علمی و آموزشی به همشهریان محترم اقدام به تاسیس دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) با مدیریت شادروان مرحومه مغفوره بانو صغری نعیمی ، از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت و یکی از چهره های شاخص فرهنگی شهرستان ، نمود که با استقبال شایسته شهروندان محترم روبرو گردید .بطوریکه فعالیت آموزشگاه در ابتدای سال تحصیلی 83-82 با 70 دانش آموز آغاز گردید . کسب موفقیت های چشمگیر بدلیل برخورداری از برنامه های مناسب و مدرن آموزشی و استفاده از دبیران مجرب و شاخص شهرستان باعث استقبال از تاسیس این واحد آموزشی گردید لذا این آموزشگاه 104 دانش آموز در سال تحصیلی 84-83 و تعداد 134 نفر در سال تحصیلی 85-84 پذیرش نمود .