مدرسه راهنمایی پسرانه امام حسین (علیه السلام) – شماره 3 : خراسان رضوی