مدرسه راهنایی دخترانه امام حسین (علیه السلام) – شماره 1 : خراسان رضوی