> مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://eqbal.ac.ir
عنوان انگليسى eqbal.ac
عنوان فارسى مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
توضيحات مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد ، فعالیت خود را از مهرماه 85 با پذیرش دانشجو در رشته های کامپیوتر و مخابرات آغاز کرد . هیئت مؤسس را جمعی از استادان دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران صنعت تشکیل می دهند که تجارب مدیریت اجرایی در محیط دانشگاه و صنعت و بینش علمی و آموزشی را در مسیر پیشبرد اهداف آموزش عالی به کار گرفته اند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader