اخبار و شاخص های بورس فلزات و کشاورزی تهران، گزارش های تالار و سایر اطلاعات