آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.encyclopaediaislamica.com
عنوان انگليسى encyclopaediaislamica
عنوان فارسى دانشنامه جهان اسلام
توضيحات بنیاد دائرهٔ المعارف اسلامی، نهادی است غیر انتفاعی که هدف اصلی آن تدوین و نشر دانشنامه جهان اسلام است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader