اطلاع رسانی در خصوص حج تمتع عمره مفرده، کربلا و سوریه در استان تهران