جهاددانشگاهی نهادی است انقلابی که در حرکت سازنده و سرنوشت‌ساز انقلاب فرهنگی از بطن دانشگاههای سراسر کشور متولد گردید تا با پاسداری و تقویت ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران همت خویش را با هدف تقویت استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی بر ایجاد ارتباط منسجم، کارا و دو جانبه دانشگاه و جامعه معطوف دارد . بیش از ربع قرن تجربه فعالیت در حوزه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ، انجام پروژ‌های بزرگ تحقیقاتی و صنعتی برای رفع نیازهای اساسی و استراتژیک که با اتکا به توان علمی و تخصصی داخلی صورت پذیرفته است.