جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر مقدم شما بازدید کنندگان را گرامی میدارد.امید است با اتکال به پروردگار متعال بتوانیم خدمتگذاری شایسته برای شما عزیزان باشیم .