آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.osmco.net
عنوان انگليسى osmco
عنوان فارسى عمران سازان مهاب
توضيحات انواع دستگاه های تصفیه و ضد عفونی آب و هوا، مشاوره، طراحی و ساخت انواع سیستم ها و دستگاه های تصفیه، ضد عفونی آب و آب شیرین کن، سیستم های تصفیه فاضلاب
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader