> ماشین های پخت نوژن
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nojanmachines.com
عنوان انگليسى nojanmachines
عنوان فارسى ماشین های پخت نوژن
توضيحات ماشین های پخت تونلی و قفسه ای گردان با گرمای غیرمستقیم
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader