صنایع شیمیایی پارسا با بیش از نیم قرن درزمینه تولید وعرضه انواع افزودنی های بتن ـ انواع فوق روان کننده ها ـ مواد آببند ـ درزبندها ـ چسبهای کاشی ـ گروت ـ ژل میکروسیلیس ـ ضدیخ بتن ـ شاتکریت ـ و.... می باشد