این شبکه یک سایت رسمی برای ارائه‌ی اخبار و اطلاعات موجود در این زمینه می‌باشد. در ابتدا شما می‌توانید از طریق این سایت تاریخچه‌ی کاملی از رشته‌ی هاکی به‌دست آورید و روند پیشرفت این بازی را در طول سالیان متمادی ملاحظه نمایید. این فدراسیون که مرکز اصلی آن در شهر پاریس واقع شده است در سال ۱۹۲۴ تأسیس گردیده ، که این سال در واقع همان زمان اوج بازی‌ هاکی در سطح جهانی می‌باشد. با ورود به این سایت می‌توانید با بهترین بازیکن سال در رشته‌ی هاکی آشنا شوید و از نتایج مسابقات جهانی این رشته مطلع گردید. هم‌چنین مقررات و قوانین حاکم بر بازی در سایت موجود می‌باشد و مربیان این رشته معرفی می‌گردند. ضمناً اطلاعات مذکور را می‌توان از طریق پست الکترونیکی نیز دریافت کرد.