تامین کننده سرویسهای میزبانی وب بر روی قویترین سرورها و دیتاسنترهای واقع در آمریکا و کانادا. ثبت دامین در آنلاینیک و Nic.ir به همراه ارایه کنترل پنل با امکانات نا محدود.