> پدر زیست شناسی نوین ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى www.drbehzad.com
عنوان انگليسى شخصیت علمی - فرهنگی ایران
عنوان فارسى پدر زیست شناسی نوین ایران
توضيحات زنده یاد دکتر محمود بهزاد بنیان گذار و نخستین رییس سازمان کتابهای درسی ایران و به عنوان پدر زیست شناسی نوین ایران و از مترجمان و ویراستاران قوی در عرصه علم و دانش کشورمان بودند....
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader