> اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.eazarbayjanmiras.ir
عنوان انگليسى eazarbayjanmiras
عنوان فارسى اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی
توضيحات در این سایت می توانید آثار تاریخی استان را بر اساس شهر و نوع بنا مشاهده کرده و با کلمات کلیدی جستجو نمائید همچنین اطلاعات جامعی در مورد فعالیت ها و واحدهای مختلف اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی که از طریق راهنمای ستونی سمت راست صفحه در دسترس می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader