> مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
آفتاب
نشانى اينترنتى http://medicaljournal.tbzmed.ac.ir
عنوان انگليسى medicaljournal.tbzmed.ac
عنوان فارسى مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
توضيحات سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقدم شما اساتید و دانشجویان و بازدید کنندگان محترم را گرامی میدارد همچنین مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایگاه اطلاعات علمی اندکس شده
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader