> شرکت مخابرات آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ea-telecom.ir
عنوان انگليسى ea-telecom
عنوان فارسى شرکت مخابرات آذربایجان شرقی
توضيحات اولین شهری که صاحب تلفن شد- تبریز بود.
شهر تبریز درسال 1280 هجری شمسی ( پنچ سال قبل از امضای فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه) بنا به موقعیت مهم سیاسی و فرهنگی اش خود که درآن روزگار ولیعهدنشین و مرکز ثقل کشور بود به همت عده ای از رجال دلسوز دور اندیش ( ازجمله قاسم خان والی ) معروف به ( امیر تومان) که چند سال بعد از آن به عنوان نخستین شهردار تبریز انتخاب شد دارای نخستین مرکز تلفن در ایران گردید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader