> اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tabrizicc.org
عنوان انگليسى tabrizicc
عنوان فارسى اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی
توضيحات یک شرکت تعاونی مجموعه ای از اعضاء است که داوطلبانه گرد هم آمده اند تا نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خود را از طریق سازمانی که در مالکیت مشترک آن ها بوده و به صورت دموکراتیک کنترل می شود، برآورده سازند تعاونی ها، سازمان های تجاری مردم- محور می باشند که در تمام فعالیت های اقتصادی و تقریباً در همه کشورهای جهان فعالیت می کنند. یک تعاونی می تواند یک سازمان بزرگ با میلیون ها عضو یا یک مجموعه کوچک از اعضاء باشد ارزش های تقریباً مشترک همه تعاونی ها، خود یاری، خود مسئولیتی، دموکراسی، برابری و وحدت منافع و مسئولیت می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader