> اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tabrizairport.ir
عنوان انگليسى tabrizairport
عنوان فارسى اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی
توضيحات به برکت حضور مدیریت کارا و نیروهای متخصص، فرودگاه تبریز در یک سال و نیم اخیر شاهد تحولات فراوانی شده است. و به حق نیز لیاقت و شایستگی مردم غیور تبریز چیزی بیش از اینهاست.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader