> اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.eaz.ir
عنوان انگليسى eaz
عنوان فارسى اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
توضيحات از عمر هواشناسی به عنوان دانشی جدید در جهان بیش از یک قرن می گذرد در کشور ما فعالیتهای منظم آن اولین بار با اندازه گیری عناصر جوی توسط سفارتخانه های انگلیس و روس در تهران و مناطق نفت خیز جنوب شروع شد که این اطلاعات صرفا به بایگانی کشورهای مربوطه منتقل و احتمالا در برنامه های تحقیقاتی آنها مورد استفاده قرار گرفته است بعد از جنگ دوم جهانی بنگاه مستقل آبیاری وزارت کشاورزی اقدام به تربیت یک گروه دیده بان هواشناس نمود که این دیده بان در سال 1327 فارغ التحصیل شده و در ایستگاههای هواشناسی مشغول بکار شدند در سال 1334 اداره کل هواشناسی کشور وابسته به وزارت راه تاسیس و بعدها بصورت سازمانی مستقل زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مجددا زیر نظر وزارت راه و ترابری در آمد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader