تعداد رشته های دانشگاه در سال 84 به 22 رشته و در سال 85 به 38 رشته افزایش و درجه سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی اهر در اردیبهشت ماه 85 از درجه متوسط به بزرگ ارتقاء یافته و تعداد دانشجویان قریب به چهار هزار نفر برسد و شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی در سطوح مختلف دانشگاه باشیم . با تلاشهای شبانه روزی همکاران در حوزه های مختلف این واحد و کسب امتیازات لازم و محقق شدن زمینه های لازم در جهت ارتقاء درجه سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در تاریخ 27/5/86تبدیل به واحد بسیار بزرگ گردید. و اکنون با تأسیس رشته های جدید مهندسی برق ـ قدرت، مهندسی رایانه ـ سخت افزار، مهندسی معدن، مهندسی پتروشیمی و حقوق قضائی و زبان دارای 48 رشته می باشد. و امید آن می رود در آینده ای نزدیک به واحد جامع تبدیل شود.