> گروه فناوری اطلاعات آموزش و پروش آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://ict.eaedu.net
عنوان انگليسى ict.eaedu
عنوان فارسى گروه فناوری اطلاعات آموزش و پروش آذربایجان شرقی
توضيحات گروه فناوری اطلاعات سازمان آموزش و پروش استان آذربایجان شرقی
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader