> شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.apfhc.com
عنوان انگليسى apfhc
عنوان فارسى شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
توضيحات این شرکت با عنایت به تلاشهای چشمگیر واحد فنی و اجرایی و رعایت دقیق نکات فنی تولید بتن موفق به اخذ پروانه تولید بتن براساس مقررات موسسه استاندارد ایران و برابر استاندارد ملی 6044 ایران در رده مقاومتی C30 گردیده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader