> روستای دیزج خلیل
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dizajkhalil.com
عنوان انگليسى dizajkhalil
عنوان فارسى روستای دیزج خلیل
توضيحات شهرستان شبستر، استان آذربایجان شرقی
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader