شما با ورود به این سایت با سازمان مرکزی اطلاعات امریکا (CIA)‌‌‌آشنا می‌شوید و این ‌سایت مختص به این سازمان می‌باشد. در این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی سازمان (CIA) و تورهای مسافرتی مربوط به‌آن کسب نموده و از منابع اطلاعاتی این سازمان براحتی بهره‌مند شوید. شما با مراجعه به این سایت می‌توانید به آگاهی کودکان خود اضافه کنید ، زیرا در این شبکه بخشی وجود دارد که بچه‌ها را با این سازمان آشنا می‌سازد و این از امتیازات این سایت به‌شمار می‌آید. در این سایت می‌توانید نام کشورهای مختلف جهان را ملاحظه کرده و با کلیک روی نام آنها اطلاعات جامعی درباره‌ی این کشورها کسب نمایید.