> پایگاه اطلاع رسانی روستای دستگرد
آفتاب
نشانى اينترنتى HTTP://DASTGERDB.IR
عنوان انگليسى پایگاه اطلاع رسانی روستای دستگرد
عنوان فارسى پایگاه اطلاع رسانی روستای دستگرد
توضيحات در این سایت شما می توانید آخرین اخبار روستای دستگرد (بیرجند) و روستاهای بخش مرکزی و همچنین اخبار استان خراسان جنوبی و ... بخوانید
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader