> انجمن علمی پرستاری ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ina.ir
عنوان انگليسى ina
عنوان فارسى انجمن علمی پرستاری ایران
توضيحات در طی چند سال گذشته با توجه بوجود قشر عظیمی از پرستاران تحصیل کرده بالاخص در مقطع کارشناسی ارشد و دوره دکتری تخصصی پرستاری که بتدریج بر فارغ التحصیلان آن اضافه می گردد لزوم تاسیس انجمن علمی در حرفه پرستاری احساس می شد لذا با همفکری تعدادی از اساتید این حرفه بعنوان هیات موسس، از سال 1380 تلاش جهت تاسیس انجمن علمی پرستاری ایران آغاز گشت و پیش نویس اساسنامه تهیه گردید و در تابستان سال 1382 با حضور نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور مجمع عمومی تشکیل و برای انتخاب هیات مدیره رای گیری بعمل آمد و هیات مدیره انجمن و بازرسین آن تعیین گردیدند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader