مدیر کل تربیت بدنی استان تهران اعلام کرد : هدف از ابلاغ بخشنامه لغو مجوز فعالیت کلیه مدارس فوتبال ، ایجاد یک محیط امن و آرام ورزشی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و عموم مردم عزیزبوده است .