برخی از خدمات و امکانات سایت<br /> 1. ثبت دامین<br /> 2. میزبانی وب<br /> 3. حراج دامین<br /> 4. خرید و فروش دامین<br /> 5.کنترل پنل هوشمند و اختصاصی سایت<br /> 6.پرداخت آن لاین<br /> 7. تخفیف بر اساس درجه بندی کاربر<br /> 8.هویز حرفه ای و فارسی٭<br /> 9. پیش خرید دامین های در حال انقضا.٭<br /> 10. مانتورینگ وضعیت دامین.٭