آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dgr-sms.com
عنوان انگليسى dgr-sms
عنوان فارسى سایت واگذاری api. پنل sms و شماره اختصاصی.فرم نظر سنجی
توضيحات شما با عضویت در این سایت میتوانید به صورت گروهی و تکی با پنل اختصاصی که دراختیارتان قرار میگیرد اقدام به ارسال پیام کوتاه برای دوستان . مجموعه کاری.و یا تبلیغاتی داشته باشید
بیش از ۳۰۰ شرکت و موسسه از خدمات گسترده .شماره اختصاصی . و پنل های شرکت دنیاگستر استفاده میکنند
از شما دوست و مدیرعزیز هم دعوت به عضویت می نمائیم
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader