> شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tanavar.ir/
عنوان انگليسى tanavar
عنوان فارسى شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
توضيحات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، در سال ۱۳۷۳ تاسیس و با هدف افزایش بهره وری در بکارگیری تخصصها و بهینه سازی سیستمها جهت اصلاح روشهای تحقیقی و اجرایی در راستای ساخت، بگهداری و توسعه اماکن ورزشی کشور، فعالیت خود را آغاز نمود
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader