آفتاب
آب‌ و‌‌ برق گاز، نفت‌و پتروشیمی
مراکز‌ و پایگاهها منابع انرژی
آشنایی بامنابع مختلف انرژی
http://www.cpast.org
انرژی حاصل از فیوژن
http://www.fusion.org.uk
اطلاعاتی درباره‌ی انرژی
http://www.learnaboutenergy.org
آزمایشگاه‌های (LLNL)
http://www.llnl.gov
فن آوران مادون قرمز
http://www.ir-tc.com
انواع مختلف منابع انرژی
http://www.energymatch.com
بخش انرژی آب در سازمان انرژی ایالات متحده امریکا
http://hydropower.inel.gov
اطلاعاتی درباره‌ی منابع انرژی تجدید پذیر
http://www.energymatch.com
مرجع مهندسی شیمی
http://www.echemica.com/index.php
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی
http://www.shana.ir
مرکز انرژی ایالات متحده
http://energy.gov/engine/content.do
پایگاه گاز Bord Gáis Eireann
http://www.bordgais.ie
پایگاه انتقال گاز Calor
http://www.calorgas.ie
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
http://www.iies.org
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
http://www.npc-rt.ir
شرکت توانیر
http://www.tavanir.org.ir/farsi/default.asp
شبکه خبری آب ایران
http://www.wnn.ir/html/index.php
موسسه تحقیقات آب
http://www.wri.ac.ir/farsi/index.html
انجمن انرژی خورشیدی ایران
http://www.irses.org
شرکت شیمیایی تصفیه
http://www.tasfyeh.com
مدیریت و کنترل پروژه
www.miamisys.com
شرکت صنایع پتروشیمی
http://www.sepidazaran.com
امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی
http://www.npchse.net
شرکت پتروشیمی کارون
http://www.krnpc.com
پژوهشگاه صنعت نفت
http://www.ripi.ir/fa
انجمن اقتصاد انرژی ایرانی
http://www.iraee.org
نفت و گاز ایران
http://www.iranoilgas.com
سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
http://www.saba.org.ir
برق منطقه ای آذربایجان
http://www.irarec.com/farsi/
پایگاه اطلاع رسانی شرکت گاز استان مرکزی
http://www.nigc-mpgc.ir
شرکت فاراب
http://www.farab.com
گروه فناوری اطلاعات
http://www.itokgroup.com
شرکت مشانیر
http://www.moshanir.com
انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
http://www.irapec.com
شرکت نفت پارس
http://www.parsoilco.com
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
http://www.nisoc.com
شرکت کلر پارس
http://www.chlorpars.com
شرکت طراحی مهندسی آریانا شرق
http://www.assaluyeh.com
شرکت فناوری نوین نیرو
http://www.novin-niroo.com
شرکت ملی حفاری ایران
http://www.nidc.ir
شرکت نفت ایرانول
http://www.iranol.ir
گرین پاور ایران
www.greenpower.ir
شرکت مهندسی پناه ساز ایران
www.panahsaz.com