آفتاب
بانکهای داخلی سرمایه ‌گذاری
بانکهای خارجی
سازمان BIS
http://www.bis.org
منبع اطلاعاتی در زمینه‌ی اقتصاد وسرمایه‌گذاری
http://www.economy.com
مرکز خدماتی در زمینه‌ی مدیریت سرمایه
http://www.hardcat.com
نرم‌افزارها و ابزارهایی در زمینه‌ سرمایه‌گذاری
http://www.ic-fineval.com
مرکز سرمایه‌گذاری بین‌المللی
http://www.ifc.org
سازمان MIGA
http://www.miga.org
بازارهای سرمایه‌گذاری
http://www.ptti.com
اطلاعاتی در زمینه‌ بانکداری ، بیمه و سرمایه‌گذاری
http://www.s1.com
سـازمـــان SEC
http://www.sec.gov
مرکز ارائه‌کننده‌ی نرم‌افزارهای سرمایه‌گذاری
http://www.spredgar.com
بیمه اینترنتی ایران
http://www.bih.ir
شرکت خدمات الکترونیکی پارسیان
http://bill.pec.ir/
بانک سرمایه گذاری اروپایی
http://www.eib.org
بانک صنعت و معدن
http://w3.bim.ir/
بانک بین المللی ایرانیان
http://www.persiabank.co.uk
بانک تجاری
http://www.accbank.ie
بانک مرکزی ایرلند
http://www.centralbank.ie
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
http://www.cbi.ir
بانک دویچ
http://www.db.com
بانک برکلیز
http://www.barclays.co.uk
بانک استاندارد چارترد
http://www.standardchartered.com
بانک تجاری امپریال کانادا
http://www.cibc.com
بانک استاندارد لندن
http://www.standardbank.com
موسسه اعتباری توسعه
http://www.bankiran.com
موسسه مالی و اعتباری قوامین
http://www.ghavamin.com
بانک تجارت
http://www.tejarat-bank.com
بانک توسعه صادرات ایران
http://www.edbi.org/
بانک کشاورزی ایران
http://www.agri-bank.com
بانک رفاه ایران
http://www.bankrefah.ir
بانک ملی ایران
http://www.bmi.ir
بانک مسکن
http://www.bank-maskan.ir
بانک ملت
http://www.bankmellat.ir
بانک سامان ایران
http://www.sb24.com
بانک کارآفرین ایران
http://www.karafarinbank.com
بانک اقتصاد نوین
http://www.enbank.net
بانک توسعه اسلامی
http://www.isdb.org
بانک جهانی
http://www.worldbank.org
بانک توسعه آسیایی
http://www.adb.org
موسسه مالی آی ـ سی ـ امی
http://www.icm-gruppe.com
شرکت سرمایه گذاری بهمن
http://www.bahmaninco.com
شرکت سرمایه گذاری البرز
http://www.alborzinvest.net/
تک سهام دات کام
http://www.taksaham.com
بانک سرمایه
http://www.sbank.ir/
بانک صادرات ایران
http://www.bsi.ir
بانک پاسارگاد
http://fa.bpi.ir/