نحوه ی لکه گیری در خشکشویی ها

خشک شویی ها برای برداشتن لکه روی لباس ها از اصول انحلال پذیری استفاده می کنند.در ۲ مرحله:ابتدا لکه توسط یک جسم نرم کننده شل میشود سپس با فشار زیاد برداشته می شود. حلال مناسب باید …

خشک شویی ها برای برداشتن لکه روی لباس ها از اصول انحلال پذیری استفاده می کنند.در ۲ مرحله:ابتدا لکه توسط یک جسم نرم کننده شل میشود سپس با فشار زیاد برداشته می شود.
حلال مناسب باید به حدی نا قطبی باشد که بتواند ذره های ریز روغن و چربی موجود در رشته های لباس را در خود حل کند.
این ماده حلال مناسبی برای برداشتن لکه های روغن و گلیسیرین است.اشتعال نا پذیری -فرار بودن و امکان استفاده ی دوباره از خصوصیات تترا کلرو اتن هست.بازیابی حلال از طریق تقطیر مخلوط روغنی c۲cl۴انجام می شود.
در این عمل با افزایش دما حلال تبخیر شده و بخار های آن جمع آوری می شود و باقیمانده ی چربی ها دور ریخته می شود.
البته استفاده ی بیش از اندازه سبب کاهش کارایی تتراکلرواتن میشود و لکه های روغن و چربی را روی لباس ها بر جا می گذارد.
این ماده سلامتی را یه خطر می اندازد. به همین دلیل کارگرهای خشک شویی ها نباید در هوایی با بیش از ۲۰۰ppmتترا کلرو اتن فعالیت کنند.