ابوالحسن فروغی

● نام و نام خانوادگی : ابوالحسن فروغی
● تاریخ و محل تولد : سال ۱۲۷۰ ه.ش - تهران
● تاریخ و محل وفات :
● ۱۳۳۸-تهران
● تخصص : فیلسوف و ادیب
● آثار :
مهم‌ترین آثار استاد ابوالحسن فروغی عبارتنداز: …

نام و نام خانوادگی :

ابوالحسن فروغی

تاریخ و محل تولد :

سال ۱۲۷۰ ه.ش - تهران

تاریخ و محل وفات :

۱۳۳۸-تهران

تخصص :

فیلسوف و ادیب

آثار :

مهم‌ترین آثار استاد ابوالحسن فروغی عبارتنداز: سرمایه سعادت یا علم وآزادی/ مجموعه اشعار، اوراق مشوش یا مقالات مختلفه ، سرمایه سعادت یا علم و آزادی ،تاریخ‌شعرا ( بامشارکت محمد علی فروغی)، نمایشنامه منظوم شیدوش و ناهید، تحقیق درحقیقت تجدد و ملیت و تناسب این دو معنی با یکدیگر. وی سه کتاب نیز در ارتباط بافلسفه غرب و حکمت به زبان فرانسه تألیف کرد: Civilisation et Synthese, Paris, ۱۹۳۶ -۱ Systeme de Philosophie et Sagesse, Paris, ۱۹۴۰ -۲ Philosophie des Sciences, Paris, ۱۹۴۰ -۳

زندگی نامه :

ابوالحسن فروغی فیلسوف و ادیب معاصر در سال ۱۲۷۰ ه.ش در تهران و در خانواده‌ای بافضل و کمال به دنیا آمد. پدر وی میرزا محمد حسین فروغی اصفهانی ملقب به ذکاءالملک، از رجال دانشمند عهد ناصر الدین شاه بود. فروغی زبان و ادبیات فارسی و عربی را در نزد پدر و زبان فرانسه را نزد برادرش‌محمد علی فروغی ذکاءالملک دوم فراگرفت. وی برای تکمیل زبان فرانسه خود درمدرسه آلیانس(Aliance) تحصیل کرد و پس از فراغت از تحصیل در همان مدرسه به تدریس پرداخت. ابوالحسن چندی نیز در مدرسه سیاسی و دارالفنون که از مراکز معتبرعلمی آن روزگار بود عهده دار تدریس فرانسه، جغرافیا، تاریخ و علوم طبیعی شد. فروغی در سال ۱۲۹۸ اولین کتاب ادبی خود به نام ( سرمایه سعادت یا علم وآزادی) را منتشر ساخت و بااین کتاب قدرت نویسندگی خود رابه نمایش گذاشت. ابوالحسن فروغی از مؤسسین مدرسه عالی دارالمعلمین بود و این مرکز عالی در سال‌۱۲۹۸ به ریاست وی افتتاح شد و شیوه نوین تدریس دانش‌آموزان در آن آغازگردید. دارالمعلمین بعدها تبدیل به دانشسرای عالی شد و ابوالحسن فروغی سالیان طولانی در این مرکز قرآن و تاریخ و ملل مشرق را تدریس کرد. فروغی علاوه بر تأسیس دارالمعلمین مجله اصول تعلیم را منتشر نمود و پس ازمدتی مجله فروغ تربیت را دایر کرد که البته به علت فراهم نبودن ابزار و وسایل لازم پس ازچهار شماره تعطیل شد. ابوالحسن در سال ۱۳۰۶ ه.ق برای تکمیل و توسعه مطالعات فلسفی و علمی خودعازم اروپا شد و پس از بازگشت در سال ۱۳۰۸ ه.ق به دعوت دولت شوروی در جشن‌یکصدمین سال تولد تولستوی شرکت کرد و سخنرانی جالبی در مورد ادبیات فارسی ایران ایراد نمود. ابوالحسن فروغی یک بار نیز در کنگره خاور شناسان که در شهر خار کف تشکیل‌شده بود شرکت کرد و چند سال نیز عهده دار نمایندگی ایران در جامعه ملل و وزیر مختارایران در سویس بود. در طی این مدت وی اثر معروف خود به نام CivilisationetSynthese را به رشته تحریر درآورد. ابوالحسن فروغی چند سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس کرد و دراواخر عمر خود نیز چند اثر فاضلانه را چاپ و منتشر کرد. وی در سال ۱۳۳۸ در تهران درگذشت. استاد فروغی از معدود دانشمندان و نویسندگان ایرانی بود که تسلط بی مانندی درزبان و ادبیات فرانسه داشت و به این زبان کتاب نوشت . وی در ادبیات فارسی و عربی هم استاد بود و طبع شعر روانی داشت و به قول دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی (در زمره کسانی بود که سالها از عمر خود جلوترند)

منابع :

۱ -آرین پور، یحیی: از نیما تا روزگار ما، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۷۶ -

۲ -برقعی، سید محمد باقر: سخنوران نامی معاصر، (ج ۲)، تهران، ۱۳۳۰

۳- مرسلوند، حسن: زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، تهران، الهام، ۱۳۷۵