نمایشگر پلاستیكی

كاربران می توانند طی سه سال آینده به جای نمایشگرهای شیشه ای، مطالب اینترنتی را از روی یك صفحه الكترونیكی پلاستیكی كه قابل انعطاف و قابل حمل است بخوانند. شركت انگلیسی «پلاستیك …

كاربران می توانند طی سه سال آینده به جای نمایشگرهای شیشه ای، مطالب اینترنتی را از روی یك صفحه الكترونیكی پلاستیكی كه قابل انعطاف و قابل حمل است بخوانند. شركت انگلیسی «پلاستیك لاجیك» كه در كمبریج مستقر است به تازگی اعلام كرد كه موفق به تولید بزرگترین نمایشگر پلاستیكی دنیا شده كه می تواند تصاویر فعال را نمایش دهد. اندازه این نمایشگر ۱۰ اینچ است. این نمایشگر كه در حال حاضر دارای وضوح صفحه رایانه معمولی _ ۱۰۰ پیكسل در اینچ مربع _ است به ابداع صفحات نمایشگر بادوام و كاغذمانندی منجر خواهد شد كه به دستگاه های الكترونیكی كوچك مانند تلفن های همراه متصل می شوند. زمانی كه از این نمایشگر استفاده نمی شود، می توان آن را تا كرد و در جایی قرار داد.
این نمایشگر از فناوری جوهر الكترونیكی (E ink) ابداعی همین شركت بهره می برد. جوهر الكترونیكی از میلیون ها كپسول میكروسكوپی تشكیل شده كه هر كدام از این كپسول ها محتوی ذرات سفیدرنگ با بار مثبت و ذرات سیاه رنگ با بار منفی هستند كه درون یك مایع شفاف معلق هستند. اعمال میدان الكتریكی مثبت باعث می شود كه فقط ذرات سیاه در بالای كپسول میكروسكوپی جمع شوند و اعمال میدان الكتریكی منفی فقط ذرات سفید را به بالای كپسول می برد. با تنظیم میدان الكتریكی كه تنظیم محل نقاط سیاه و سفید را باعث می شود، تصاویر سیاه و سفید ایجاد می شوند. فناوری جوهر الكترونیكی در كتاب های الكترونیكی استفاده می شود ولی صفحات این كتاب ها از جنس شیشه است.
كار كردن بر روی شیشه ساده تر از كار بر روی پلاستیك است زیرا میلیون ها ترانزیستور مورد نیاز برای انتقال بار به جوهر الكترونیكی می باید تحت دمای بالا روی شیشه نصب و سوار شوند. این حرارت زیاد باعث تغییر شكل پلاستیك و در نتیجه بر هم خوردن شبكه سیم های بسیار ریز می شود.شركت «پلاستیك لاجیك» شیوه ای را ابداع كرده است تا ترانزیستورها را تحت حرارت بالا روی پلاستیك نصب كند. این شیوه از چند دوربین و یك برنامه رایانه ای خاص بهره می برد كه با پیش بینی تغییر شكل پلاستیك آن را نمایش می دهد و به طور خودكار قرار گرفتن ترانزیستورها را تنظیم می كند تا اطمینان حاصل شود در یك مسیر قرار می گیرند. در نتیجه یك نمایشگر قابل انعطاف، مقاوم و سبك به ضخامت ۴/۰ میلی متر به وجود می آید.
«جان میلز» معاون رئیس بخش مهندسی این شركت می گوید: «اگر این نمایشگر روی زمین بیفتد و یا با چكش به آن ضربه زده شود، نمی شكند.»
چالش موجود در مورد این نمایشگر كاهش هزینه های تولید است تا آن را با فناوری های جدید قابل رقابت كرد. مسئولین این شركت می گویند هنوز نیاز به كار بیشتر روی این نمایشگر است تا آن را به یك محصول مطمئن با هزینه و سرعت تولید قابل قبول تبدیل كرد.