گیاهی پیازی است به بلندی ۱۰-۱۵ و گستردگی ۵-۸ سانتی متر، دارای برگهای نواری شكل به رنگ سبز مایل به خاكستری و گلهای سفید با لكه های سبز كه اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شوند.

نام علمی: Galanthus nivalis

خانواده: AMARYLLIDACEAE

گیاهی پیازی است به بلندی ۱۰-۱۵ و گستردگی ۵-۸ سانتی متر، دارای برگهای نواری شكل به رنگ سبز مایل به خاكستری و گلهای سفید با لكه های سبز كه اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان نسبتا سایه، خاك غنی از هوموس و مرطوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.

ازدیاد: از طریق تقسیم گیاه در اواخر بهار یا اواخر تابستان و یا در پاییز (زمانی كه پیازها دوره استراحت خود را طی می كنند) امكان پذیر است.