نحوه ساختن یك كلید در زیر كلید دیگر

برای اجرا كردن یك دستور لازم است كه وارد مسیرهای خاصی شوید و بر روی كلید آخر كلیك كرده و در پنجره سمت راست برنامه REGEDIT.EXE ، دستور را با توجه به توضیحات قبل بسازید. به هر یك از اجزا مسیر …

برای اجرا كردن یك دستور لازم است كه وارد مسیرهای خاصی شوید و بر روی كلید آخر كلیك كرده و در پنجره سمت راست برنامه REGEDIT.EXE ، دستور را با توجه به توضیحات قبل بسازید.
به هر یك از اجزا مسیر یك كلید گویند . مانند مسیر زیر :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIE
S\SYSTEM
كلید HKEY_CURRENT_USRES :
كلید ریشه نامیده می‌شود و كلیدهای دیگر زیر این كلید اصلی ساخته می‌شوند.
هر یك از موارد SOFTWARE , MICROSOFT. WINDOWS,CURRENT VERSION, POLICIES, SYSTEM نیز یك كلید نامیده می‌شوند كه به عنوان مثال گفته می‌شود كلید SYSTEM در زیر كلید POLICIES و یا كلید WINDOWS در زیر كلید MICROSOFT قرار دارد. حال فرض كنید كه كلید SYSTEM در زیر كلید POLICIES وجود ندارد. برای ساخت یك زیر كلید در مسیر یك كلید مراحل زیر را به ترتیب عمل می‌كنیم.
۱- بر روی كلید POLICIES راست كلیك می‌كنیم.
۲- وارد منوی NEW می‌شویم و بعد منوی KEY را انتخاب می‌كنیم.
۳- سپس نام كلید SYSTEM را به جای NEW VALUE #۱ تایپ كرده و با زدن دكمه ENRTER آن را تائید می‌كنیم.
نكات مهم :
۱- كلید انتهایی (SYSTEM) به عنوان كلید آخر شناخته می‌شود كه برای اجرا كردن و ساختن دستورات و انتخاب نوع و مقدار آنها باید روی این كلید كلیك كرده و در پنجره سمت راست برنامه REGEDIT.EXE و با توجه به توضیحات ارائه شده ، آن دستور را بسازید.
۲- برای تغییر نام و پاك كردن یك كلید از زیر كلید دیگر روی آن كلید ، راست كلیك نموده و منوی RENAME را جهت تغییر نام و منوی DELETE را به منظور پاك كردن به كار ببرید.