تغییر حالت عكس های اسكن شده

بعضی از اسكنرها فقط تصاویر را درحالت Portrait اسكن می كنند، اما بسیاری از كاربران دوست دارند عكس هایشان در حالت Landscape به جهت قرار گرفن تصویر حاصل از عكس اسكن شده بستگی دارد. در ویندوزxp برنامه …

بعضی از اسكنرها فقط تصاویر را درحالت Portrait اسكن می كنند، اما بسیاری از كاربران دوست دارند عكس هایشان در حالت Landscape به جهت قرار گرفن تصویر حاصل از عكس اسكن شده بستگی دارد. در ویندوزxp برنامه یWindows Picture And Fax Viewer به شما اجازه می دهد تصویر را بی آن كه تغییری در كیفیت آن پدید آید چرخانده و در جهتی كه می خواهید قرار دهید . برای این منظورمنویStart را راست كلیك كرده و گزینه ی Explore را انتخاب كنید. از كادرWindows Explore فایل تصویری اسكن شده را پیداكرده ، آن را راست نموده و عبارت Open Withرا انتخاب نمایید. از كادری كه ظاهر می شود برنامه ی Windows Picture And Fax Viewerراكلیك كنید. پس از ورود به برنامه ی مذكور می توانید با فشردن كلیدهای عكس تان را به سمت چپ و با فشردن كلیدهای ctrl+Rآن را به سمت راست بچرخانید. پس از آن كه تصویرتان در جهت مناسب قرار گرفت می توانید از برنامه خارج شوید . قبل از بستن برنامه نیازی به ذخیره كردن عكس نیست.