CDهای ناشناخته در ویندوز

هر زمانی كه یك CDرا در داخل درایو آن قرار می دهید، ویندوز سعی می كند به طور خودكار محتوای آن را شناسایی كرده وسپس آن را اجرا كند.CD بیشتر برنامه ها شامل فایلی تحت عنوان autorun.infهستند كه ویندوز …

هر زمانی كه یك CDرا در داخل درایو آن قرار می دهید، ویندوز سعی می كند به طور خودكار محتوای آن را شناسایی كرده وسپس آن را اجرا كند.CD بیشتر برنامه ها شامل فایلی تحت عنوان autorun.infهستند كه ویندوز به نسبت محتوای آن ، برنامه را اجرا می كندو یا اگر CDاز نوع صوتی باشد. آن را پخش می كند . ولی اگر نوعCD برای ویندوز ناشناخته باشد كادری باز می شود و از شما درخواست اطلاعات می كند و همچنین محتوای آن را در مرور گر ویندوز نشان می دهد. گاهی این موضوع آزار دهنده است مثلاً زمانی كه شما یك VCDرا داخل درایو CDمی گذارید ؛ ویندوز چون اینگونه CD ها را نمی شناسد، عكس العمل مناسبی نشان نمی دهد. برای رفع این مشكل در محیطWindows Explorer روی درایو CDخود كلیك راست كرده ودر منوی باز شده گزینه Propertiesرا انتخاب كنید. در كادر باز شده به زبانهAuto Play بروید. در لیست باز شو گزینهMixed content را انتخاب كنید. و در كادرActions عبارت Select an actin to performرا انتخاب كنید و سپس در لیست پایین این گزینه، روی عبارتTake no actin كلیك كنید و بعد به تریب روی دكمه هایApply وOKكلیك كنید. لازم به ذكر است زمانی كه یك CD داخل درایو قرار دهید اگر دستتان را روی كلیك Shiftنگه دارید، ویندوز از اجرای خودكارCD آن صرف نظر خواهد كرد.