چند كلید میانبر در IE

در صفحات وب و مرورگر اینترنت معمولاً بیشتر كاربران با ماوس كار می كنند ولی گاهی لازم است كه از صفحه كلید نیز استفاده شود . مثل زمانی كه آدرسی را تایپ می كنید. در این حالت برداشتن …

در صفحات وب و مرورگر اینترنت معمولاً بیشتر كاربران با ماوس كار می كنند ولی گاهی لازم است كه از صفحه كلید نیز استفاده شود . مثل زمانی كه آدرسی را تایپ می كنید. در این حالت برداشتن دست خود از روی صفحه كلید و قرار دادن آن روی ماوس ، گاهی كار طاقت فرسایی می شود ! در اینجا بهتر است شما كلیدهای میانبر را بشناسید. می دانم كه شما با اغلب كلیدهای میانبر آشنایی دارید : ولی آیا میدانید كه:
ـ با فشار كلیدهایAlt+Left Arrow یا Back Spaceمی توانید به صفحه قبلی باز گردید.
ـ با فشار كلیدهایAlt +Right Arrow یاShift +Back Spaceمی توانید به صفحه بعدی بروید.
ـ با زدن كلیدF۶ ، نوار آدرس فعال شده و مكان نما به آن منتقل می شود و كلیدF۴ لیست آدرسهای تایپ شده در نوار آدرس را باز می كند.
ـ كلیدEsc باعث متوقف شدن دریافت یك صفحه می شود.
ـ كلیدSpace باعث اسكرول شدن صفحه به سمت پایین شده و كلیدهای Shift+Spaceباعث اسكرول شدن صفحه به سمت بالا می شود
ـ كلیده هایCtrl+W پنجره مرورگر را می بندد.