برگرداندن تنظیمات IEبه حالت اول

گاهی درهنگام تغییر تنظیمات برنامه مرورگر اینترنت وضیعتی پیش می آید كه مد نظر مانیست و حتی نمی دانیم كه چه تغییری داده ایم كه این وضعیت پیش آمده است. اگر مرورگر تان همانند اول …

گاهی درهنگام تغییر تنظیمات برنامه مرورگر اینترنت وضیعتی پیش می آید كه مد نظر مانیست و حتی نمی دانیم كه چه تغییری داده ایم كه این وضعیت پیش آمده است. اگر مرورگر تان همانند اول كار نمی كند و نمی دانید كه چگونه مشكل آن را حل كنید. می توانید تنظیمات این برنامه را به حالت پیش فرض برگردانید تا به راحتی مشكلتان حل شود ! برای این منظور برنامه مرور گر اینترنت یا همان Internt Explorerرا اجرا كنید وسپس از طریق نوار منو وارد كادر شوید و سپس در این كادر به زبانهPrograms بروید و دكلمهReset Web Settings را كلیك كنید. بدین ترتیب تنظیمات مرورگر تان را به حالت اولیه (پیش فرض) بر می گردد.